HEALTHY PORK FOR HEALTHY LIFE

Green Feed  Green Farm  Green Power  Green Pork  Green Food  Green Society

ฟาร์มสุกรของ วีพีเอฟ ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่รองรับจากกรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่มาตรฐานฟาร์มสีเขียว ซึ่งหมายถึงการมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ พลังงาน การคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย วีพีเอฟ มีแนวทางการผลิตสุกร เพื่อมุ่งเน้นการเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพที่ดี โดยการให้อาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ให้น้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายซึ่งส่งผลให้สุกรมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

ทุกขั้นตอนการผลิตของ วีพีเอฟ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่การผลิตอาหารสุกรที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพ และการเลี้ยงสุกรในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการที่ทันสมัยได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยคุณค่าที่ส่งต่อกันมาในห่วงโซ่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนได้ สุกรที่มีสุขภาพดี พร้อมเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งถึงผู้บริโภค ที่ส่งต่อกันมาในห่วงโซ่การผลิต พร้อมกับการทำนวัตกรรมด้านอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของ
วีพีเอฟ จึงมีคุณค่าเหนือมาตรฐานและพร้อมที่จะส่งมอบคุณค่านี้สู่สังคมต่อไป

QUALITY FACTORY QUALITY PORK

โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกรคุณภาพมาตรฐานสากล สุกรคุณภาพจากฟาร์มสีเขียว ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตเนื้อสุกรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ลดการใช้พลังงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานในการจัดการของเสีย จึงทำให้หมูวีพีเอฟ ที่ผ่านกระบวนการชำแหละตัดแต่งเป็นเนื้อหมูที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

VPF PRODUCTS

จำหน่ายเนื้อหมู ชิ้นส่วนสุกรสด แช่เย็น แช่แข็ง เนื้อหมูสเป็คพิเศษ สไลด์ หั่น ตัดแต่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู จากโรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานรับรอง มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย ธุรกิจสุกรครบวงจร เติบโต ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

VPF Product

VPF News & Activity

เครือ วีพีเอฟ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ดูงานจาก ม.มหิดล

วีพีเอฟ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมาหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด(สาขา 1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
read more

วีพีเอฟ ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด(สาขา 2) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคุณวิศิษฏ์
read more

เปิดให้บริการแล้ว ร้านหมูวีพี สาขาแม่คือ

วีพีเอฟ เปิดศูนย์จำหน่ายเนื้อหมูส่งตรงจากโรงงาน ภายใต้ชื่อ หมูวีพี สาขาแม่คือ บริเวณใกล้ๆ กับตลาดแม่คือ  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
read more

วีพีเอฟ ต้อนรับเทศบาลตำบลลำพญากลาง เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มแม่ทา ด้านการจัดการพลังงานทดแทน

ในวันนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การเทศบาลตำบลลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561เพื่อเพิ่มพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลลำพญากลาง
read more

วีพีเอฟ ร่วมงาน งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 ครั้งที่ 19

วีพีเอฟ เข้าร่วมงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 20.00 ซึ่ง
read more

วีพีเอฟ จัดงานฉลองปีใหม่ 2561

วีพีเอฟ จัดการเฉลิมฉลองงานปีใหม่ ประจำปี 2561พร้อมมอบของขวัญชิ้นพิเศษและกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ในเครือ วีพีเอฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เครือ วีพีเอฟ
read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด

เปิดบ้านต้อนรับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29
read more

“วีพีเอฟ” ชูผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคุณภาพที่งาน ASEAN Tourism Forum 2018

วีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและสินค้าแปรรูป ชูความเป็นมาตรฐานสากล ที่งานASEAN Tourism Forum 2018(ATF 2018) ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่
read more

ธุรกิจสุกรครบวงจร เติบโต ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด และ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด